logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Ulazak na tržište Azije

Projekat – Clusters Go International COSMENERG 4i

Ulazak na tržište Azije

 • Internacionalizacija obnovljivih izvora energije i tehnologija zaštite životne sredine, ulazak na tržišta zemalja ASEAN-a i Bliskog Istoka
 • Trajanje akcije: 24 meseca
 • Budžet: 598.009 € (EU grant: 448.504 €)

Partneri u projektu su klasteri iz Mađarske, Rumunije, Poljske, Nemačke i Srbije.

Opšti ciljevi:

 • Paket usluga internacionalizacije (CE-ME-ASEAN), uključujući korišćenje online mrežne platforme za članove klastera (MSP) koje se kontinuirano pružaju članovima.
 • Za mala i srednja preduzeća koja posluju u oblasti eko-, bio-energije, obnovljivim izvorima energije i ekološkim tehnologijama.

Internacionalizacija partnerstva Cosmenerg 4i

 • Poslovni kontakti sa klasterima i poslovnim posrednicima.
 • Sporazumi o saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama (MoU).
 • Misije za utvrđivanje činjenica u 2 ciljne regije i osam zemalja.
 • Predstavništva u Evropi i ciljnim regionima.

Mi smo poveli evropske kompanije na:

 • ASEAN Sustainable Energy Week u Bangkok-u – jun 2019.
 • World Energy Congress u Abu Dhabi-ju – septembar 2019.
 • IGEM – International GreenTech Exhibition u Kuala Lumpur-u – oktobar 2019.
 • Vietnam’s International Renewable Energy and Energy Efficiency Exhibition u Ho Chi Minh City-ju – septembar 2019.
 • Europe Trade Event u Taipei-ju – oktobar 2019.
 • EIF – International Energy Congress and Expo u Ankari – novembar 2019.

Očekivani efekti

 • Generisanje međunarodnih projekata.
 • Sporazumi o partnerstvu (MoU) sa zainteresovanim stranama u trećim zemljama.
 • Stalna i trajna usluga internacionalizacije pruža se kontinuirano i trajno, uključujući upotrebu online platforme za umrežavanje i razmenu znanja (450 članova klastera, MSP i ostalih autsajdera).
 • Projekti razvoja poslovanja za mala i srednja preduzeća (isporučeno 50 savetodavnih procedura za internacionalizaciju poslovanja).

Dostupne usluge internacionalizacije:

Konsultacije pre izlaska na novo tržište

Sveukupne informacije o relevantnim udruženjima, vladinim agencijama, distributerima, agentima, pružaocima usluga, uključujući informacije o trgovinskim događajima, izložbama i sajmovima i trgovinskim propisima.

Pretraga partnera

Personalizovani pristup potrazi za lokalnim poslovnim partnerima: agentima, prodavcima, distributerima, zainteresovanim stranama itd…

Pretraživanje tržišta

Učenje o kupcima, konkurentima i industriji, o trenutnim i dolazećim trendovima i poslovnim mogućnostima.

Izrada kompletne strategije razvoja poslovanja

Strategija ulaska na tržište: kanali distribucije, pregled uvoza i izvoza, relevantna udruženja, distributeri/agenti, sajmovi, tržišni propisi, pristupi i preporuke za ulazak na tržište, kulturna i protokolarna komunikacija i učenje, informacije o cenama i konkurentima, mogućnosti prenosa tehnologije, zajednički R&D projekti, revizija promotivnih marketinških dokumenata, IPR razmatranja. Razvoj celovite strategije razvoja poslovanja zasnovane na PCM pristupu, uključujući vremenski okvir, ciljeve, aktivnosti, pokazatelje, praćenje i kontrolu.

HR (ljudski resursi) i finansijski plan

Izrada plana ljudskih resursa i finansijskog plana za strategiju razvoja poslovanja i odabir odgovarajućih mogućnosti finansiranja.

Poslovne misije

Preporuke poslovnih misija o tržištima koje treba posetiti i kako odrediti vreme. Koristiti podršku države i logističku podršku. Organizovanje grupnih aktivnosti kao što su informisanje o tržištu, posete sajtu i mrežni događaji. Organizovanje poslovnih sastanaka za pojedinačne kompanije na bazi 1-1 ili dati mogućnost investiranja. Sastanci sa potencijalnim poslovnim investitorima ili sa predstavnicima vlada.

Usluge podrške investitorima

Pružanje savetodavnih usluga za pristup / procenu uslova ulaganja i profitabilnosti na ciljnom tržištu/regionu. Pružanje smernica i olakšica u svim fazama investicionog procesa, uključujući informacije o državama, savetovanje i birokratsku i pravnu pomoć za ulaganje, pomoć rastu poslovanja i uspostavljanju odnosa i statusa na ciljnom tržištu i regionu.

Međukulturalna komunikacija i učenje

Obezbeđivanje obuka, webinara i događaja učenja kako bi se obučile kompanije za ulazak u internacionalizaciju.