logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Promocija

Kontaktirajte nas

ECOPANONIA, Klaster za ekološku energiju i ekološku kulturu iz Novog Sada

Dokumenti
Naše usluge

Promocija

  • Savetovanje članova Klastera, ciljnih institucija o učešću u poslovno i komercijalno relevantnim promotivnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.
  • Podizanje svesti kod članova Klastera, o značaju promocije i koristima koje mogu imati od učešća u relevantnim promotivnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
  • Organizovanje učešća predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija na privrednim sajmovima u zemlji i inostranstvu.
  • Pripremanje predstavnika članova Klastera za efikasne javne i nastupe u medijima sa promotivnim motivima.
  • Konsalting članovima Klastera o pripremanju prezentacija proizvoda/usluga kao i o njihovoj promociji na ciljnim tržištima.