logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

O nama

O Klasteru

Mi smo klaster za afirmisanje korišćenja ekološke energije i širenje znanja o raspoloživosti, prednostima kao i društvenim, ekološkim i korporativnim koristima od adekvatne eksploatacije obnovljivih izvora energije.

Povezujemo članove, potporne organizacije i druge aktere na lokalnom, međuregionalnom, interregionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Inspiraciju i finansijsku podršku nalazimo u domaćim institucijama i fondovima Evropske unije.
Delujemo od 29. juna 2011. godine. Naše sedište je u Novom Sadu, administrativnom centru Vojvodine, najrazvijenijem delu Srbije.

Pogledajte koje usluge nudimo

Misija

Misija kojoj smo posvećeni je da svojim članovima pomažemo da organizovano i kontinuirano:

  • dograđuju svoja tehnološka, finansijska, komercijalna i druga znanja
  • upoznaju uspešna domaća i inostrana poslovna iskustva
  • primenjuju ekološke standarde i propise u poslovnoj praksi
  • povećavaju nivo konkurentnosti proizvoda/usluga i poslovne efikasnosti
  • svoje proizvode/usluge efikasno promovišu i uspešno plasiraju
  • razvijaju poslovne kapacitete i obezbeđuju održivost svom biznisu

Vizija

Vizija koju želimo da ostvarujemo delovanjem Klastera, naših članova, potpornih organizacija i ciljnih aktera je da se na području panonskog basena, pa i šire:

  • optimalno koriste obnovljivi izvori energije
  • čuva životna sredina kao opšte dobro
  • jača konkurentnost međuregionalne i interregionalne privrede
  • povećava kvalitet života u lokalnoj, nacionalnoj i evropskoj zajednici

NAŠI ČLANOVI

Za sveopšte poboljšanje kvaliteta i standarda života, sarađivali smo sa: