logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

2011 – 2014

Kontaktirajte nas

ECOPANONIA, Klaster za ekološku energiju i ekološku kulturu iz Novog Sada

Dokumenti
  • Organizacija studijskih putovanja kod proizvođača kotlarnica na biomasu i poseta gradovima, koji koriste sistem daljinskog grejanja na geotermalnu energiju, kao i gradu Komló u Mađarskoj, koji je daljinsko grejanje rešio kotlom na biomasu (20 MW toplotne energije) – u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine i sa jednom od proizvodnih kompanija Elektroprivrede Mađarske (MVM OVIT – proizvodnja kotlova na biomasu, kapaciteta 5-50 MW toplotne energije).
  • Početak projekta “Sistem daljinskog grejanja grada Kikinda (Srbija) upotrebom geotermalne energije” u saradnji sa kompanijom EU-FIRE Kft. iz Budimpešte i Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine.
  • Organizovanje konferencija o korišćenju geotermalne energije u poljoprivrednoj proizvodnji, konferencije o OIE i EE u industriji, u saradnji sa Međunarodnim poljoprivrednim sajmom i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad.
  • Organizacija srpske delegacije (Srbija – država partner) za učešće na sajmu OIE i EE u Augsburgu (Nemačka).
  • Učešće na forumu o biomasi, u saradnji sa CEDEF-om iz Beograda i MVM OVIT-om iz Budimpešte.