logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Članovi

Oblasti

Naši članovi se bave širokim spektrom delatnosti:

  • Proizvodnja električne i toplotne energije, energetskih postrojenja, solarnih panela, biomase, peleta, briketa, itd.
  • Obrazovanje
  • Istraživački, inovacioni i razvojni centri
  • Nadležne državne i pokrajinske institucije i organizacije

Upoznajte naše članove

Broj članova: 42 – domaće i inostrane kompanije, fakulteti, institucije

MVM Ovit

Kotao na biomasu za daljinsko grejanje - Budimpešta, Mađarska

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka, Inženjerstvo zaštite životne sredine - Novi Sad, Srbija

REECO

Organizator konferencija i sajmova o obnovljivim izvorima energije - Novi Sad, Srbija

KONING

Projektovanje, izvođenje, nadzor i tehnička kontrola uz primenu energetski efikasnih propisa i obnovljivih izvora energije - Novi Sad, Srbija

Rekord Erdeš

Izvođenje instalacija grejanja, klimatizacije i ventilacije, kao i vodovodnih i gasnih instalacija i sa izvođenjem savremenih solarnih sistema i izvora obnovljivih energija.

FIRST HUNGARIAN BIOGAS LTD.

Primena i razvoj upotrebe proizvoda na biogas - Budimpešta, Mađarska

ALMA MONS

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća - Novi Sad, Srbija

EU-FIRE LTD.

Primena i razvoj upotrebe geotermalne energije - Budapest, Hungary