logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Edukacija

Kontaktirajte nas

ECOPANONIA, Klaster za ekološku energiju i ekološku kulturu iz Novog Sada

Dokumenti
Naše usluge

Edukacija

  • Organizovanje namenskih seminara u funkciji dostizanja poslovnih ciljeva članova Klastera i pratećih potreba ciljnih organizacija i institucija
  • Priređivanje stručno-naučnih skupova za poslovne potrebe članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija.
  • Održavanje poslovnih konferencija i poslovnih izložbi za prezentaciju proizvoda/usluga članova Klastera i potpornih organizacija.
  • Organizovanje učešće predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija na poslovnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
  • Obezbeđivanje stručnih i naučnih informacija relevantnih za članove Klastera, potporne organizacije i ciljne institucije.
  • Obezbeđivanje relevantnih informacija za potrebe članova Klastera, kao i potrebe potpornih organizacije i ciljnih institucija.