logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Usluge

Edukacija
 • Organizovanje namenskih seminara u funkciji dostizanja poslovnih ciljeva članova Klastera i pratećih potreba ciljnih organizacija i institucija
 • Priređivanje stručno-naučnih skupova za poslovne potrebe članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija.
 • Održavanje poslovnih konferencija i poslovnih izložbi za prezentaciju proizvoda/usluga članova Klastera i potpornih organizacija.
 • Organizovanje učešće predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija na poslovnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
 • Obezbeđivanje stručnih i naučnih informacija relevantnih za članove Klastera, potporne organizacije i ciljne institucije.
 • Obezbeđivanje relevantnih informacija za potrebe članova Klastera, kao i potrebe potpornih organizacije i ciljnih institucija.
Praksa
 • Organizovanje informativno-stručnih poseta predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija relevantnim kompanijama u zemlji i inostranstvu.
 • Pripremanje specijalizovanih namenskih studijskih poseta predstavnika članova Klastera,  ciljnih organizacija i institucija komunalnim i drugim sistemima u zemlji i inostranstvu.
Promocija
 • Savetovanje članova Klastera, ciljnih institucija o učešću u poslovno i komercijalno relevantnim promotivnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.
 • Podizanje svesti kod članova Klastera, o značaju promocije i koristima koje mogu imati od učešća u relevantnim promotivnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • Organizovanje učešća predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija na privrednim sajamovima u zemlji i inostranstvu.
 • Pripremanje predstavnika članova Klastera za efikasne javne i nastupe u medijima sa promotivnim motivima.
 • Konsalting članovima Klastera o pripremanju   prezentacija proizvoda/usluga kao i o njihovoj promociji na ciljnim tržištima.
Konkursi
 • Priređivanje i organizovanje praktične obuke predstavnika članova Klastera o detekciji, analizi, pripremi, procedurama i apliciranju na domaćim i inostranim konkursima/tenderima za dobijanje finansijskih sredstava za svoje projekte.
 • Priređivanje instruktivne obuke članova Klastera o izboru, izradi i prezentaciji sopstvenih projekata, kao i o izradi studije izvodljivosti projekata za koje će se tražiti dodatna finansijska sredstva od državnih institucija i fondova Evropske unije.

EKOLOŠKI IDEAL ČOVEČANSTVA –

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:

ČISTI, NEISCRPNI, POUZDANI, RASPOLOŽIVI, JEFTINIJI!