logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Projekti u 2015

PROJEKTI U 2015.

  • Renexpo Advisory Board
  • Organizovanje studijskih putovanja – poseta sistemu daljinskog grejanja grada Komlo i kotla na biomasu, kapaciteta 20 MW toplotne energije