logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Projekti 2013

PROJEKTI U 2013.

  • Konferencija o upotrebi geotermalne energije, sa naglaskom na njenu primenu u poljoprivredi, za vreme Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu
  • Konferencija o EE u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad
  • Organizovanje delegacije Srbije (u svojstvu predstavnika Srbije – zemlje partnera) za učešće na sajmu OIE i EE u Augsburgu
  • Učešće na sajmu INVESTEXPO u Novom Sadu