logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Projekti 2012

PROJEKTI U 2012.

  • Organizovanje studijskih poseta gradovima u Mađarskoj, koji koriste daljinsko grejanje primenom geotermalne energije, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine
  • Poseta sajmu za OIE i EE Renexpo Budimpešta, u saradnji sa Pokrajinskim skretarijatom za energetiku i mineralne sirovine
  • Učešće na konferenciji (Novi Sad – Master Centar), uz kompanije u oblasti OIE i EE iz Mađarske
  • Poseta pogonu za proizvodnju biogasa Mirotin-Energo doo Vrbas, u saradnji sa Klasterom ArchEnerg iz Segedina
  • Početak projekta „Daljinsko grejanje grada Kikinda, eksploatacijom geotermalne energije“, u saradnji sa kompanijom EU-FIRE Kft. – Budimpešta, Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine i NIS-om
  • Učešće na sajmu INVESTEXPO u Novom Sadu