logo

Bulevar Mihajla Pupina 25,

Novi Sad, Srbija

Pozovite nas na:

+381 21 55 74 82

Projekti 2011

PROJEKTI U 2011.

  • Poseta sajmu za OIE i EE Renexpo Budimpešta, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine
  • Obilazak centralnog gradskog prečistača otpadnih voda u Budimpešti
  • Edukacija mladih saradnika za praćenje konkursa i pisanje projekata, u saradnji sa Alma Mons-om
  • Organizovanje studijske posete proizvođaču kotlova na biomasu u Mađarskoj, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine
  • Organizovanje studijskih poseta gradovima u Mađarskoj, koji koriste daljinsko grejanje primenom geotermalne energije, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine
  • Učešće na konferenciji o procesu klasterizacije u Srbiji, u saradnji sa klasterom Arch Energ iz Segedina i uz učešće klastera iz Rumunije