PROJEKTI U 2015.

  • Renexpo Advisory Board
  • Organizovanje studijskih putovanja – poseta sistemu daljinskog grejanja grada Komlo i kotla na biomasu, kapaciteta 20 MW toplotne energije