Članovi

36 članova – domaće i inostrane kompanije, fakulteti, institucije

Oblasti:

1.Proizvodnja električne i toplotne energije, energetskih postrojenja, solarnih panela, biomase, peleta, briketa, itd.

2.Obrazovanje

3.Istraživački, inovacioni i razvojni centri

4.Nadležne državne i pokrajinske institucije i organizacije

MVM OVIT - Kotao na biomasu za daljinsko grejanje - Budimpešta, Mađarska

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Inženjerstvo zaštite životne sredine - Novi Sad, Srbija

REECO - Organizator konferencija i sajmova o obnovljivim izvorima energije - Novi Sad, Srbija

KONING - Projektovanje, izvođenje, nadzor i tehnička kontrola uz primenu energetski efikasnih propisa i obnovljivih izvora energije - Novi Sad, Srbija

EU-FIRE LTD. - Primena i razvoj upotrebe geotermalne energije - Budapest, Hungary

FIRST HUNGARIAN BIOGAS LTD. Primena i razvoj upotrebe proizvoda na biogas - Budimpešta, Mađarska

ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća - Novi Sad, Srbija

EU-FIRE LTD. - Primena i razvoj upotrebe geotermalne energije - Budapest, Hungary

EKOLOŠKI IDEAL ČOVEČANSTVA

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:

ČISTI, NEISCRPNI, POUZDANI, RASPOLOŽIVI, JEFTINIJI!