OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE: ČISTI, NEISCRPNI, POUZDANI, RASPOLOŽIVI, JEFTINIJI!

EKOLOŠKI IDEAL ČOVEČANSTVA

O nama

Mi smo klaster za afirmisanje korišćenja ekološke energije i širenje znanja o raspoloživosti, prednostima kao i društvenim, ekološkim i korporativnim koristima od adekvatne eksploatacije obnovljivih izvora energije.

Povezujemo članove, potporne organizacije i druge aktere na lokalnom, međuregionalnom, interregionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Inspiraciju i finansijsku podršku nalazimo u domaćim institucijama i fondovima Evropske unije.

Delujemo od 29. juna 2011. godine. Naše sedište je u Novom Sadu, administrativnom centru Vojvodine, najrazvijenijem delu Srbije.

Misija

Misija kojoj smo posvećeni je da svojim članovima pomažemo da organizovano i kontinuirano:

 • dograđuju svoja tehnološka, finansijska, komercijalna i druga znanja
 • upoznaju uspešna domaća i inostrana poslovna iskustva
 • primenjuju ekološke standarde i propise u poslovnoj praksi
 • povećavaju nivo konkurentnosti proizvoda/usluga i poslovne efikasnosti
 • svoje proizvode/usluge efikasno promovišu i uspešno plasiraju
 • razvijaju poslovne kapacitete i obezbeđuju održivost svom biznisu

Vizija

Vizija koju želimo da ostvarujemo delovanjem Klastera, naših članova, potpornih organizacija i ciljnih aktera je da se na području panonskog basena, pa i šire:

 • optimalno koriste obnovljivi izvori energije
 • čuva životna sredina kao opšte dobro
 • jača konkurentnost međuregionalne i interregionalne privrede
 • povećava kvalitet života u lokalnoj, nacionalnoj i evropskoj zajednici

NAŠE USLUGE

Edukacija

 • Organizovanje namenskih seminara u funkciji dostizanja poslovnih ciljeva članova Klastera i pratećih potreba ciljnih organizacija i institucija
 • Priređivanje stručno-naučnih skupova za poslovne potrebe članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija.
 • Održavanje poslovnih konferencija i poslovnih izložbi za prezentaciju proizvoda/usluga članova Klastera i potpornih organizacija.
 • Organizovanje učešće predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija na poslovnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
 • Obezbeđivanje stručnih i naučnih informacija relevantnih za članove Klastera, potporne organizacije i ciljne institucije.
 • Obezbeđivanje relevantnih informacija za potrebe članova Klastera, kao i potrebe potpornih organizacije i ciljnih institucija.
IMG_1859

Praksa

 • Organizovanje informativno-stručnih poseta predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija relevantnim kompanijama u zemlji i inostranstvu.
 • Pripremanje specijalizovanih namenskih studijskih poseta predstavnika članova Klastera,  ciljnih organizacija i institucija komunalnim i drugim sistemima u zemlji i inostranstvu.

Konkursi

 • Priređivanje i organizovanje praktične obuke predstavnika članova Klastera o detekciji, analizi, pripremi, procedurama i apliciranju na domaćim i inostranim konkursima/tenderima za dobijanje finansijskih sredstava za svoje projekte.
 • Priređivanje instruktivne obuke članova Klastera o izboru, izradi i prezentaciji sopstvenih projekata, kao i o izradi studije izvodljivosti projekata za koje će se tražiti dodatna finansijska sredstva od državnih institucija i fondova Evropske unije.

Promocija

 • Savetovanje članova Klastera, ciljnih institucija o učešću u poslovno i komercijalno relevantnim promotivnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.
 • Podizanje svesti kod članova Klastera, o značaju promocije i koristima koje mogu imati od učešća u relevantnim promotivnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • Organizovanje učešća predstavnika članova Klastera i ciljnih organizacija i institucija na privrednim sajamovima u zemlji i inostranstvu.
 • Pripremanje predstavnika članova Klastera za efikasne javne i nastupe u medijima sa promotivnim motivima.
 • Konsalting članovima Klastera o pripremanju   prezentacija proizvoda/usluga kao i o njihovoj promociji na ciljnim tržištima.

ECOPANONIA, Klaster za ekološku enrgiju i ekološku kulturu iz Novog Sada, dobio je prestizno evropsko priznanje za klastersku izuzetnost BRONZE LABEL od Evropskog sekretarijata za analizu klastera ESCA za ukupno postignute rezultate u svom sedmogodišnjem radu. Nagrada se dodeljuje za izuzetnost u menadzmentu i razvoju ideje klasterizma.

EKOLOŠKI IDEAL ČOVEČANSTVA 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:

ČISTI, NEISCRPNI, POUZDANI, RASPOLOŽIVI, JEFTINIJI!